operace flashopint

Toto je nejen o hře i o vyrobě např dimovnic , zabezpečeni domu. jak vydělat penize,uprage PC a navody.

Homepage

Střelna bavlna

Střelná bavlna
- velmi efektní a jednoduchá na výrobu.

Je to vata, která při styku s doutnající cigaretou nebo doutnající špejlí náhle vzplane a vytvoří záblesk silné intenzity. Můžeme ji také odpalovat pomocí monočlánku a odporové spirály.Příprava nitrační směsi :
Do varné skleněné baňky nebo kádinky nalijeme 300 ml kyseliny dusičné a do ní velmi pomalu vléváme 500 ml kyseliny sírové. ( Při mísení těchto kyselin dochází k samovolnému zahřívání směsi.) Když jsou poměry kyselin smíchané, ponoříme kádinku do větší kádinky se studenou vodou (ev. ledovou tříští) a necháme směs vychladnout.

Výroba :
Směs nalijeme do kádinky, popřípadě do sklenice se širokým hrdlem, která je ponořená ve studené vodě nebo v ledové tříšti. Pak do tohoto roztoku opatrně ponořujeme vatu za pomoci skleněné tyčinky a stejně opatrně vatu tyčinkou v roztoku obracíme. Množství vaty, které takto znitrujeme je dosti velké (můžeme postupovat tak, že vatu do kádinky natlačíme tak, aby nad ní byla jenom malá vrstva nitrační směsi, nicméně musí být vata smočená v celém svém objemu!) Nitraci provádíme po dobu 15-20 minut. Poté vyjmeme vatu a důkladně ji asi 30 minut propíráme pod tekoucí vodou (můžeme ji také ponořit do roztoku uhličitanu sodného, aby se kyseliny lépe zneutralizovaly). Vatu sušíme na teplém místě a po usušení ji ručně načechráme. Chceme-li, aby vata lépe hořela, propláchnutou vatu namočíme před sušením do 5% roztoku chromanu (nebo dichromanu) draselného.

Upozornění :
Střelnou bavlnu vyrábíme v digestoři nebo v přírodě po směru větru. Je nutné tuto zásadu dodržet, protože při práci s nitrační směsí dochází k tvoření dusivého plynu.

Může se stát, že pokud se nepodaří udržet během nitrace dostatečně nízkou teplotu, tak se vytvoří ohnisko, kde se začnou prudce vyvíjet hnědé dýmy a vata se začne spalovat. Pro tento případ je třeba mít po ruce větší nádobu s vodou a rychle do ní obsah kádinky vyklopit. Zachráníte tím alespoň část produktu.

Pamatujte, že při přípravě nitrační směsi lijeme kyselinu sírovou do kyseliny dusičné. Nikdy naopak !!! Při slévání kyselin používejte ochranný štít. Dochází k prudkému zahřívání. Kyseliny při prudkém slévání mohou vyprsknout a zasáhnout obličej. Proto je třeba slévat kyseliny velmi opatrně po malých dávkách.

Seznam chemikálií
500ml 98% kyseliny sírové
300ml 65% kyseliny dusičné
obvazová vata

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.